Kerkelijke liederen

Gez. 1 God heeft het eerste woord
Gez. 14 De Heer is mijn Herder
Gez. 293 Wat de toekomst brengen moge
Gez. 300 Eens als de bazuinen klinken
Gez. 392 Blijf mij nabij wanneer het duister daalt
Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan
Tussentijds 118 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Tussentijds 80 Niemand leeft voor zichzelf
Opwekkingslied 488 De kracht van uw liefde
Abba vader