Over Marjan

Marjan Vleeming-Rutgers (1986, Enschede) sopraan, hield van jongs af aan erg veel van muziek en begon op haar zesde met het zingen in een kinderkoor (Multiple Voices in Enschede o.l.v. Lucy Oude Elferink)

Vanaf haar twaalfde begon zij bij de muziekschool met het volgen van individuele zangles bij o.a. Hans van Heijningen en Marianne Boerstra. Het conservatorium was dan ook een logische vervolgstap na het afronden van de middelbare school. Ze was 18 jaar toen ze begon met het studeren van klassieke zang bij Annette Kleine aan het conservatorium in Enschede. Behalve bij Annette heeft zij ook lessen gevolgd bij Claudia Patacca.

Na haar tijd in het kinder- en jeugdkoor Multiple Voices heeft Marjan in meerdere projectkoren gezongen; het Nederlands Studenten Kamerkoor, Consensus Vocalis en het  bijzondere World Youth Choir. Bij deze koren mocht zij vaak de sopraansolo’s naast en over het koor heen zingen.

Marjan heeft vanaf 1996 veel solo’s gezongen bij kerkdiensten, bruiloften en begrafenissen. Daarnaast wordt zij regelmatig gevraagd om als soliste de sopraansolo’s te zingen bij koren, zoals bijvoorbeeld jaarlijks bij de Jacobscantorij in Winterswijk onder leiding van Wim Ruessink.

Tijdens de studie klassieke zang aan het conservatorium in Enschede, heeft Marjan dirigeerlessen gevolgd bij Kees Stolwijk. Vanaf februari 2011 is zij zich naast haar solozang gaan richten op het dirigeren van koren en het geven van privé zanglessen. Marjan is vanaf 2013 dirigente geweest van het BinnenstadsJongerenKoor van de Jacobuskerk, de Jozef zanggroep van de Jozefkerk, kinderkoor van basisschool Paus Joannes, gemengd koor ‘Octaaf’ uit Groot Agelo  en vanaf september 2014 staat Marjan als dirigent voor het lang bestaande Sempre Crescendo uit Enschede.

Daarnaast heeft ze vanaf september 2013 diverse  zangcursussen gegeven waarbij in acht zanglessen wordt gewerkt aan zangtechniek, inleven in de muziek en een stukje theorie met ritmische oefeningen. Ze heeft de cursus gegeven aan zowel kinderen als volwassenen met als eindpresentatie een leuk concert op zondagavond.

Bij afwezigheid/ziekte van andere dirigenten is Marjan beschikbaar de repetities van (kinder)koren te leiden en zo nieuwe input te geven aan koorleden op het gebied van zangtechniek en muzikaliteit.

Met enthousiasme probeert Marjan haar liefde voor muziek over te brengen op koorleden en zangleerlingen en lukt het haar om muziektheorie en zangtechnieken op een simpele en humoristische manier aan te leren.

Koren waar Marjan in heeft gezongen

 • Consensus Vocalis o.l.v. Klaas Stok
 • World Youth Choir o.l.v. Gunnar Eriksson en Peter Broadbent
 • Nederlands Studenten Kamerkoor o.l.v. Maria van Nieukerken
 • Multiple Voices o.l.v. Lucy Oude Elferink

Koren waar Marjan als soliste mee heeft opgetreden:

 • The Petra singers o.l.v Cor Kuiper
 • Choir Twente o.l.v. Monique Kokkeler
 • Ton sur Ton o.l.v. Leo Bekendam
 • Octaaf o.l.v. Matthijs Kraan
 • Sursum Corda o.l.v. Susanne Veerman en later Jorrit Woudt
 • Vrouwenkoor Typisch o.l.v. Jeffrey Bokma
 • Crescendo o.l.v. Jan Willem Docter
 • Jacobscantorij o.l.v. Wim Ruessink
 • Toonkunstkoor Enschede o.l.v. Jacco Camphens
 • Arte Vocale o.l.v. Els Dijkerman
 • Chantons o.l.v. Pauline Adriaansens
 • Cantorij Detakerk
 • OAZE o.l.v. Wim Ruessink

Orkesten waar Marjan als soliste mee heeft opgetreden

 • Tijdens de vlaggenparade in 2011 in stadion ‘De Goffert’ met het Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF) o.l.v. Arnold Span
 • Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT) o.l.v. Ronny Buurink
 • Twickel Ensemble uit Hengelo o.l.v. Anke Lefferts
 • Orchestra Twente o.l.v. Monique Kokkeler