Koren

Marjan heeft tijdens haar zangstudie lessen gevolgd in koordirectie bij Kees Stolwijk en tussen 2012 en 2014 heeft Marjan een dirigentenopleiding gevolgd voor extra verdieping.

Sinds augustus 2013 is Marjan de vaste dirigent geweest van: het BinnenstadsJongerenKoor van de Jacobuskerk in Enschede, kinderkoor van basisschool Paus Joannes, gemengd koor Octaaf uit Groot Agelo en de Jozef zanggroep van de Jozefkerk. Sinds september 2014 is ze dirigent van het lang bestaande koor Sempre Crescendo in Enschede dat op woensdagavond repeteert.

Vanaf juli 2012 heeft Marjan bij zo’n 20 koren de repetities overgenomen als dirigente wegens afwezigheid van de eigen dirigent. Het inspireert om op deze manier in korte tijd veel leuke collega’s met hun koren te leren kennen met ieder hun eigen repertoire en sfeer. Het is zeer leerzaam om met collega’s ervaringen uit te wisselen en samen te werken bij workshops. Met koren werkt ze bij de repetities aan zangtechniek en probeert ze de koorleden te inspireren om dieper de muziek in te duiken en een betekenis te geven aan de geschreven noten en de bijbehorende teksten. Het zingen met gevoel en besef van waar het over gaat levert allereerst veel plezier op en komt daarnaast ten goede van de zuiverheid en de zangtechniek.

De basis van samen zingen is een goede sfeer waarin mensen zich vrij voelen.
Veel koorleden die pas beginnen, merken al snel dat het best wat inspanning kost en dat je last kunt krijgen van je stem (schorheid/heesheid, te korte adem, het vastzitten van nek en schouders). Marjan begint de repetities met een goede warming-up, waarbij er trucjes worden aangeleerd die deze klachten verminderen.

Tijdens de repetities probeert Marjan te zorgen voor:

  • een goede en plezierige sfeer in het koor;
  • op humoristische wijze en met enthousiasme brengt Marjan haar liefde voor muziek over op de koorleden;
  • door haar zangopleiding kan ze door het voorzingen van de partijen de leden een betere zangtechniek aanleren;
  • besef van waar een lied over gaat, zorgt voor meer inleving en verschillende klanken en mimiek bij een concert.
  • Marjan werkt zowel aan de zangtechniek als aan het muzikaal zingen van liederen. Door de toepassing van dynamiek, goede articulatie en een goede podiumuitstraling tijdens het ten gehore brengen van liederen, komt een muziekstuk pas tot leven.

Indien uw eigen dirigent verhinderd is, neem dan contact op met Marjan. Het is ook mogelijk om Marjan in te huren voor koorscholing of stemvorming voor het koor of voor het geven van zanglessen aan koorleden die bijvoorbeeld een solopartij krijgen toebedeeld.

De tarieven worden bepaald in overleg, neem gerust contact op.