Panis Angelicus (César Franck)

Deze aria past goed in de liturgie voor het vieren van het avondmaal.

Vertaling

Brood van de engelen wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen;
O, groot wonder;
dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer.