16 december 2012: solozang en zang kinderkoor tijdens IKON radiokerkdienst

Op zondagochtend 16 december 2012 om 10.00 uur (aanwezig zijn om 9.00 uur) zal het nieuw gevormde kinderkerstkoor van de Protestantse Gemeente Enschede voor het eerst te horen zijn met Marjan als dirigente. Tevens zingt Marjan een stukje solo tijdens deze dienst. De dienst is in de Vredeskerk en zal door de IKON op de radio uitgezonden worden.